EU projekt: Nabavka viličara

EU projekt

Projekt:

Nabavka viličara

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Naziv projekta

„Nabavka viličara“
šifra projekta KK.08.2.1.11.0011.

Kratki opis projekta

Realizacija projekta omogućila je kupnju strojeva za širenje kapaciteta za eksploataciju i obradu kamena te bržu isporuku proizvoda krajnjim kupcima.Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  1. Ulaganje u materijalnu imovinu;
  2. Upravljanje projektom;
  3. Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Glavni cilj projekta jest povećanje kapaciteta i unapređenje tehnološkog procesa uz istovremeno povećanje obujma proizvodnje i efikasnosti poslovanja s ciljem razvoja poduzetništva i povećanja konkurentnosti u gradu Benkovcu kroz uvođenje novih strojeva. Projektom će se omogućiti povećanje zaposlenosti i konkurentnosti obrta, a samim time i malog i srednjeg poduzetništva.

Specifični ciljevi projekta jesu:

  • Zadržavanje postojećih radnih mjesta;
  • Rast prihoda obrta;
  • Smanjenje socijalnih nejednakosti, isključivosti i siromaštva;
  • Otvaranje novih radnih mjesta.

Glavni očekivani učinak koji će generirati ovaj projekt jest rast ukupnih prihoda.

Održivost projekta će se osigurati kroz kontinuirani rad na održavanju poslovnih odnosa s postojećim kupcima kao i aktivno traženje novih potencijalnih kupaca. Ostvarena dobit nastaviti će se reinvestirati u buduće investicije, a izvršiti će se i racionalizacija troškova kroz uštede na fiksnim troškovima i smanjenju kvarova strojeva.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi 416.593,75 HRK
  • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi333.275,00HRK
  • Udio EU u financiranju projekta iznosi 283.283,75 HRK

Razdoblje provedbe projekta

13.10.2019. – 13.10.2020.

 

 

 

 

 

Kontakt za više informacija

e-mail: dalmacija.kalfic@gmail.com

Linkovi

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unijaiz Europskog fonda za regionalni razvoj